Cây cảnh Minh An xin gửi tới Quý khách chính sách đổi trả cụ thể như sau:

  1. Tất cả các loại chậu, vật tư, phụ kiện cây cảnh không áp dụng trả hàng. Hàng đã mua rồi sẽ không được trả lại.
  2. Đối với các sản phẩm cây cảnh: đổi cây mới trong vòng 30 ngày nếu cây xấu, hỏng, chất lượng kém do lỗi của cửa hàng.  Cây đã mua sẽ không được trả lại vì lý do khách quan.
  3. Hoàn tiền 100% nếu cây chết, hỏng trong vòng 30 ngày tính từ ngày mua. Nếu khách hàng không muốn đổi cây mới thì vui lòng đem cây trở lại cửa hàng để được hoàn tiền.